Cierpienia młodego menedżera
– kilka słów o kosztownej metodzie
prób i błędów

Darmowy webinar

Jesteś „świeżo” po awansie na menedżera lub spodziewasz się takiego awansu w najbliższym czasie. Z jednej strony, to kolejny krok w karierze – masz powód do zadowolenia. Z drugiej strony, zadajesz sobie pytanie, jak się za to zabrać, od czego zacząć, aby spełnić oczekiwania Twojego szefa (realizować stawiane przed Tobą cele) i jednocześnie zachować dobre relacje z członkami zespołu, z którego Cię wybrano. Poza typowymi, praktycznymi narzędziami menedżerskimi – od szeregu narzędzi komunikacyjnych poprzez stawianie celów oraz delegowanie po rozliczanie – gdzieś w tym wszystkim jest człowiek. Gdzieś, w tej nowej codzienności jesteś Ty – z Twoją ambicją, determinacją, emocjami. Jak wiemy, metoda prób i błędów jest bardzo kosztowna. Bywają lub mogą pojawić się dni, gdzie jest poczucie wydatkowania dużej energii z rezultatem, który może Cię nie zadowalać.
Moje pierwsze doświadczenia menedżerskie zaczęły się od awansu wewnętrznego, gdzie z dnia na dzień miałem zarządzać ludźmi, z którymi pracowałem na co dzień. Myśli i skrajne emocje, jakich dostarczyła mi ta sytuacja – od radości po chwilę zwątpienia. Podczas webinaru podpowiem Ci, jak ułatwić sobie ten czas, jeśli jesteś właśnie na takim etapie rozwoju zawodowego. Przedstawię Ci kilka wybranych narzędzi (sposobów myślenia i działania), które pozwolą Ci oszczędzić energię wszędzie tam, gdzie tylko masz na to wpływ a nawet jeśli w danej chwili nie masz na coś wpływu lub jest on ograniczony, pokażę Ci, jak postrzegać rzeczywistość, aby była bardziej znośna.

Webinar odwołany

21 października

11:00

1 h

Dla kogo

  • Dla menedżerów „chwilę” po awansie
  • Dla pracowników, którzy są przed awansem na menedżera (sukcesorzy)
  • Dla osób, które metodą prób i błędów rozwijają swoje umiejętności menedżerskie, a mają potrzebę poznania narzędzi redukujących niepotrzebną frustrację
  • Dla menedżerów, chcących poszerzyć swoją wiedzę o narzędzia pozwalające na polepszenie własnego komfortu pracy jak i w sferze pozazawodowej
  • Dla wszystkich, którzy chcą efektywniej gospodarować własną energią, zgodnie z zasadą „zdrowego egoizmu”

Czego się dowiesz

  • Jak nasze przekonania mogą nam służyć, by efektywnie zarządzać ludźmi z minimalnym ubytkiem energii
  • Jak w sytuacjach trudnych zachowywać dystans emocjonalny z jednoczesną uważnością na treść w relacji i racjonalne działanie
  • Jaka jest siła nawyku – jak wygaszać nawyki niechciane a jak tworzyć te, które na będą służyć

Mariusz Chałat

Trener, konsultant, coach ICF

20 lat doświadczenia we wspieraniu rozwoju zawodowego jak i osobistego – ponad 1500 dni szkoleniowych
Praca na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich jest kopalnią wiedzy, którą wykorzystuje na bieżąco. Jako tako trener i konsultant podnosi efektywność pracy pracowników operacyjnych oraz kadry zarządzającej poprzez szkolenia i projekty rozwojowe na różnych poziomach zaawansowania.

Umiejętność w zakresie zarządzania zdobył poprzez pełnienie stanowisk kierowniczych na różnych poziomach jako manager zespołu sprzedaży w branży Yellow Pages, jako Kierownik Regionu w Funduszu Emerytalnym (w zakresie sprzedaży), jako Szef Sprzedaży Regionu Płd Polski w branży odzieżowej. W roli trenera wewnętrznego w dużych, ogólnokrajowych strukturach, podnosił efektywność pracy kadry zarządzającej poprzez szkolenia wprowadzające
i rozwojowe oraz konsultacje indywidualne. Przy projektach unijnych szkolił kierownictwo małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie zajmuje się szkoleniami odnośnie w/w dziedzin w wielu branżach, w których pojawia się problem w zarządzaniu (na każdym szczeblu menedżerskim) oraz w sprzedaży bezpośredniej.
Z wykształcenia jest Doradcą Zawodowym po Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył szereg szkoleń, jako narzędzi ułatwiających rozwijanie pracowników w realiach zawodowych. To, między innymi, szkolenia z procesu grupowego, Transforming Communikations, Skuteczne Systemy Szkoleniowe (HPI), Trainers Training (Polski Instytut NLP), Szkolenie dla Asesorów Assessment Center, Thomas International Certificate. Jest również certyfikowanym konsultantem MBTI oraz coachem (certyfikat ICF).
W projektach rozwojowych stosuje różne narzędzia – trening na sali szkoleniowej jak i on the job, development center, coaching indywidualny oraz grupowy, warsztaty, webinaria w formule online i inne. W trakcie zajęć dużo czasu poświęca na część warsztatową i praktyczne przykłady zaczerpnięte z doświadczeń również w innych branżach, bardzo często pomocne w nowym, świeżym spojrzeniu na dany problem.

Kontakt

Miło nam było gościć Cię na naszej stronie. Mamy nadzieję, że udało Ci się poszerzyć wiedzę w interesujących Cię zakresach, a przedstawione informacje były zarówno transparentne, jak i bogate merytorycznie.

Czekamy na Twój kontakt w razie jakichkolwiek zapytań, sugestii, chęci zapisu na szkolenie czy sprawdzenia, czy dany program jest dla Ciebie.

Pamiętaj, że zgłaszając się „first minute” otrzymujesz dodatkowe 10% zniżki dla udział kolejnego uczestnika oraz 10% jeśli zapiszesz się na na więcej niż jedno szkolenie.

Nasz Maciek odpowie na wszystkie Twoje pytania. Napisz lub zadzwoń:

Zadzwoń do nas

+48 515 755 515

Alogic sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000788783 posługującą się numerem NIP: 5213867323, tel: +48 515 755 515, kontakt@alogic.pl